Task
Home Application Status
Required Documents Upload Demand Document
Contact Us Print Acknowldgement
Upload Remaining Document
Application / अर्ज


जातीय दंगलीमध्ये घराचे नुकसान (आगीमुळे व इतर तोडफोड) झालेली व्यक्ती
अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्टनुसार पिडीत झालेल्या अनुसूचित जातीच्या पात्र व्यक्ती
पुरग्रस्त क्षेत्र
घरात कोणीही कमवत नाही अशा विधवा महिला
Handicap
ईतर
Arj tarikh
अर्जदाराचे चे नाव - मराठी
अर्जदाराचे चे नाव - इंग्रजी
अर्जदाराचे चे नाव टॅक्स पावती प्रमाणे
वडीलांचे / पतीचे चे नाव - मराठी
वडीलांचे / पतीचे चे नाव - इंग्रजी
लाभार्थ्याचा कायमचा पत्ता
रमाई आवास योजने अंतर्गत जेथे घर बांधायचे आहे तेथील पत्ता.
मोबाईल नंबर
अर्जदाराचे जन्म स्थळ
जन्म तारीख
वय
विवाहीत/अविवाहीत
लाभार्थ्याचा आधार कार्ड क्रमांक
सह लाभार्थ्याचा आधार कार्ड क्रमांक
रेशनकार्ड क्रमांक
मतदान ओळख पत्र क्रमांक
APL/BPL
टॅक्स पावती क्रमांक
टॅक्स पावती तारीख
घरातील सदस्यांची एकूण संख्या
लाभार्थ्याचा वार्ड क्रमांक
लाभार्थ्याची जात-पोटजात
अर्जदाराचे महाराष्ट्रातील १५ वर्षाचा रहिवासी असलेबाबतचा पुरावा
अर्जदाराचे नावावर स्वतची जागा / कच्चे घर आहे काय ?
राहत असलेल्या झोपडपट्टीचे नाव घोषित / अघोषित / खासगी जागेवर
सध्याची घरांची स्थिती झोपडी/ पत्र्याचे / लाकडी शेड /आर .सी.सी.
जागा /कच्चे घर २६९ चौ. फूट पेक्षा ज्यास्त किंवा कमी आहे ?
लाभार्थ्याने यापूर्वी कोणत्या शासकीय योजनेचा लाभ घेतला आहे ?
उत्पन्नाचा दाखला
दि. १/१/१९९५ पासून राज्य शासन / म.न.पा. जमिनीवर अतिक्रमण करून राहत आहे काय ?
नळ
शौचालय
पॅन कार्ड